news
en nl fr

P.A.R.T.S. (Brussel) zoekt een adjunct-directeur (m/v/x)

P.A.R.T.S. is een school voor hedendaagse dans in Brussel, opgericht en geleid door Anne Teresa De Keersmaeker.
Op 1 september 2020 komt de functie van adjunct-directeur vacant. De vacature wordt nu opengesteld met het oog op vervroegde indiensttreding op 1 mei 2019.

In september 2019 start P.A.R.T.S. immers met een nieuwe tweejarige cyclus Studios. Vanaf dan zal het vernieuwde curriculum van de school voluit operationeel zijn:
- In 2013 reeds werd een vernieuwde basiscyslus Training operationeel. Het programma duurt drie jaar en wordt ook slechts om de drie jaar opgestart, in 2013, 2016, 2019, enz. Het biedt plaats aan 45 studenten.
- In 2019 start voor het eerst een vernieuwde voortgezette cyclus, Studios. Het programma duurt twee jaar en wordt eens per drie jaar opgestart, in dezelfde jaren als Training start. Het biedt plaats aan 12 studenten.

De nieuwe voortgezette cyclus van twee jaar richt zich volledig op jonge makers. In Studios staat dansonderzoek centraal, als hoeksteen voor de ontwikkeling van een eigen danspraktijk. Het curriculum faciliteert dit onderzoek. De student legt een eigen onderzoekslijn vast, maar realiseert die steeds in nauwe samenwerking met andere studenten.

Op 1 september 2020 zal voor het eerst sinds de oprichting van P.A.R.T.S. (1995) een nieuwe adjunct-directeur (m/v/x) in functie treden. De school kiest voor een lang inlooptraject dat reeds aanvangt in de lente van 2019, wanneer de nieuwe adjunct-directeur eerst een leidinggevende positie inneemt in de ontwikkeling van Studios.

De adjunct-directeur heeft de algemene operationele leiding van de school, en is hierover in permanent overleg met de directeur.

Taken
. Algemene coördinatie, aansturen medewerkers, voorzitten werk- en overlegorganen
. Voorzitter selectie- en evaluatiecomités studenten Training en Studios
. Algemene inhoudbepaling eerste (Training) en tweede cyclus (Studios), in nauw overleg met de directeur
. Jaarplanning: curriculum, voorstellingen, externe projecten, audities
. Financieel beleid: begroting, subsidiedossiers (Brussel, Vlaanderen, Europa), fondsenwerving
. Representatie school naar overheden, partners, media
. Rapportering aan de directeur, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering

Profiel

. Je hebt meerdere jaren werkervaring met ruime verantwoordelijkheden in onderwijs en/of de kunsten
. Je hebt een excellente kennis van de sector van de hedendaagse dans in Vlaanderen én internationaal. Idealiter heb je ervaring in het begeleiden van jonge (dans)kunstenaars
. Je bent vertrouwd met pedagogisch en/of cultureel beleidswerk
. Je weet hoe publieke middelen te vergaren en hoe ze zorgzaam te beheren
. Je bent een excellente netwerker, ook internationaal
. Je kan leiding geven, delegeren en een team aansturen
. Je bent communicatief; je spreekt vlot in het openbaar; je hebt een goede pen
. Je bent drietalig (NL, F, E)

Specifiek voor het eerste jaar van indiensttreding, wanneer de latere adjunct-directeur de functie opneemt van coördinator voor de nieuwe cyclus Studios gelden volgende aanvullende taken:
. Ontwikkeling en samenstelling curriculum Studios
. Pedagogisch en artistiek overleg met leraren en kunstenaars
. Pedagogische en artistieke begeleiding onderzoekstrajecten
. Rapportering aan de directie

Aanbod

. Een gevarieerde job in een boeiende internationale werkomgeving
. Een voltijds contract van onbepaalde duur
. Competitieve verloning
. Eindejaarspremie
. Gratis woon-werkverkeer wanneer je met het openbaar vervoer reist
. Hospitalisatieverzekering, ook voor gezinsleden

Solliciteren

Stuur vóór 17 september 2018 een beknopte motivatiebrief en uitvoerig C.V. naar :
P.A.R.T.S. vzw, t.a.v. Anne Teresa De Keersmaeker, directeur, Van Volxemlaan 164, 1190 Brussel; of via e-mail naar directie@parts.be.

P A R T S  Gebouw 10