Inleiding
De Performing Arts Research and Training Studios (P.A.R.T.S.) openden hun deuren in september 1995, op initiatief van het dansgezelschap Rosas en de nationale opera De Munt. Anne Teresa De Keersmaeker ontwierp het artistieke en pedagogische programma en is directeur van de school.
PARTS is een opleiding in hedendaagse dans. De opleiding voorziet in een diepgaande technische training voor dansers en choreografen, en helpt hen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke en creatieve kunstenaars. Dans is echter geen geïsoleerde kunstvorm; ze bevindt zich in een permanente dialoog met de andere podiumkunsten – muziek en theater. Deze beide disciplines komen uitgebreid aan bod in het curriculum. PARTS werkt immers altijd naar het moment van de eigenlijke voorstelling, het moment waarop de kunstenaar in dialoog gaat met het publiek – de danser is een performer, maar ook een denkende performer. De school zoekt sterke individuen die tegelijk een gevoel voor groepsdynamiek hebben.

P.A.R.T.S.is eerst en vooral een artistiek pro4ject. Het curriculum is gebaseerd op de veelzijdige artistieke praktijk van Anne Teresa De Keersmaeker en andere choreografen. Tegelijk is P.A.R.T.S. een laboratorium voor de toekomst. Kunstenaar worden kan je niet leren – maar we hopen alleszins wel dat het materiaal dat wordt aangeboden de studenten confronteert en uitdaagt, dat het hen stimuleert om hun eigen ideeën te vormen, dat het een productieve basis vormt voor hun toekomstige artistieke praktijk. Kortom, P.A.R.T.S. wil een plek zijn waar een kritisch en creatief kunstenaarschap kan wortelen.

P.A.R.T.S.is een voltijdse opleiding die een totale en continue inzet vraagt van haar studenten. Daarom staat ook een sterk bewustzijn van en zorg voor gezondheid voorop. De school draagt daartoe bij door dagelijks een macrobiotische maaltijd aan te bieden. Daarnaast zijn verschillende vakken in het curriculum gewijd aan de verbetering van de fysieke gezondheid.

Een internationale school
P.A.R.T.S.is een internationale opleiding. De studenten en docenten die op de school lesgeven komen vooral uit België, Europa en de Verenigde Staten, maar ook uit andere continenten. De studenten komen elk jaar uit meer dan 20 verschillende landen over de ganse wereld. De werktaal is Engels.

Programma’s
Het curriculum is onderverdeeld in twee onafhankelijke cycli: de basiscyclus Training  (drie jaar) en de voortgezette cyclus Research Studios (twee jaar).

Training Cyclus
De Training Cyclus richt zich tot jonge dansers en choreografen tussen 18 en 23 jaar die een professionele opleiding tot danser of choreograaf willen beginnen. In het curriculum van de Training Cyclus krijgen de studenten inzicht in de technische en artistieke fundamenten van de hedendaagse dans, ze worden geconfronteerd met de specifieke P.A.R.T.S.-aanpak, die wordt gekenmerkt door de nadruk op lichaamsbewustzijn, de ontwikkeling van creatieve en compositorische vaardigheden, theater- en muzikale opleiding en theoretische reflectie. Het is een programma voor dansers en choreografen. Alle studenten volgen hetzelfde programma.  Vanaf het einde van het 2e jaar zijn er in bepaalde periodes parallelle opties met een verschillende invulling.
Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het programma

Slechts om de drie jaar wordt een nieuwe cyclus opgestart. De eerstvolgende start van de Training cyclus is in september 2019 – audities hiervoor vinden plaats in het voorjaar van 20169.
Klik hier voor meer informatie over de audities Training Cyclus

Het schooljaar telt in totaal 36 lesweken. Het academiejaar start begin september en eindigt eind juni. Er zijn vier vakantieperiodes, in november (een week), rond Kerstmis (drie weken), in februari (een week) en rond Pasen (twee weken).
De lessen beginnen om 8u30 en duren tot 17u15 of 18u15, van maandag tot vrijdag. In sommige periodes zijn er uitzonderlijk ook lessen op zaterdag. Er is een middagpauze van 75 minuten. Gemiddeld zijn er 36 lesuren per week.

Download de studiegids 2016-2019 hier. Een nieuwe versie voor de volgende cyclus wordt later bekendgemaakt.


Research Studios
Het programma van de voortgezette cyclus Research Studios richt zich op choreografen en dramaturgen tussen 23 en 35 jaar, met een minimum aan professionele ervaring, die hun artistieke activiteit willen uitdiepen en verbreden door artistiek onderzoek. Elke cyclus heeft een algemeen thema, dat zich vertaalt in workshops, seminaries en de eigen creatieve processen van de deelnemers. De ruggengraat van het werk is collectief, aangevuld met individueel onderzoek.
Klik hier voor details over de programma’s van polit#1 en pilot#2

De Research Studios bevinden zich nog in een pilootfase: een eerste pilootproject van 4 maanden liep van februari tot juni 2015, een tweede startte in september 2015 en loopt tot november 2016. In 2017-18 loopt een derde programma, dat 13 maanden duurt. Na de zomer van 2018 zal gecommuniceerd worden over de toekomst van het programma.

Een schooljaar telt 34 lesweken, en is opgedeeld in twee blokken van 17 weken met daartussen twee maanden vrij. Een eerste blok loopt van 15 februari tot 15 juni, een tweede van 15 augustus tot 15 december. Deze data kunnen licht aangepast worden in functie van het programma.
De lessen beginnen om 13u30 en eindigen om 18.30. In de voormiddag kunnen de studenten autonoom werken of deelnemen aan de danslessen van de Training cyclus. Gemiddeld zijn er 22,5 lesuren per week, aangevuld met individuele onderzoekstijd.


Diploma's
Een student die met succes de Training Cyclus of het Research Studios programma beëindigt krijgt het P.A.R.T.S. Training Diploma resp. Het P.A.R.T.S. Research Diploma.

Hoewel de school gefinancierd wordt door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, worden de PARTS-diploma’s niet wettelijk erkend door de overheid. Binnen het professionele veld worden de programma’s van P.A.R.T.S. wel gezien als gelijkwaardig aan een Bachelor (Training cyclus) en een Master of post-Master (Research Studios) diploma. Bovendien is het niet heel moeilijk om met het PARTS diploma equivalenties te krijgen voor het behalen van een Bachelor-diploma of om (volledige of gedeeltelijke) rechtstreekse toegang te krijgen tot een aanvullende Master-opleiding op een andere universiteit in België of daarbuiten.


Infrastructuur
PARTS deelt zijn campus met het dansgezelschap Rosas en het hedendaagse muziekensemble Ictus. Samen beschikken ze over 10 heldere, ruime en professioneel uitgeruste studio’s. De school heeft zes studio’s permanent in gebruik. De studenten hebben vrije toegang tot de studio’s na de lesuren (18-22u) in het weekend (10-19u) en tijdens de meeste vakanties.
De publieke presentaties van het klaswerk en het eigen werk van de studenten vinden plaats in de studio’s van P.A.R.T.S. of in de Rosas Performance Space.

Historiek
P.A.R.T.S. werd opgericht in 1995, met de bedoeling om  de hedendaagse dans in België, die van start was gegaan begin jaren ’80 en heel snel een grote en internationale vlucht kreeg, pedagogisch te verankeren – ook in Europe bestonden op dat moment slechts een handvol instellingen die resoluut op die nieuwe ontwikkelingen gericht waren. Toen Anne Teresa De Keersmaeker in 1992 huischoreograaf werd van de nationale opera De Munt, was het haar ambitie om iets te doen aan deze lacune, waarbij ze ook geïnspireerd werd door Mudra, de school van Maurice Béjart waar ze zelf had gestudeerd, en die in 1987 met Béjart naar Zwitserland was verhuisd.
De school startte in 1995 met een opleiding van drie jaar, met jaarlijks een nieuwe groep studenten. De horizon van de school was van bij de start internationaal, en de docenten kwamen van bij de gezelschappen van o.a. Pina Bausch, William Forsythe en Trisha Brown, die naast het werk van De Keersmaeker zelf de voornaamste artistieke inspiratiebronnen waren.
De eerste generatie studenten studeerde af in 1998, met een groep dansers en choreografen die meteen aan de slag gingen bij bekende gezelschappen of de aandacht trokken met hun eigen werk. Met trots mag P.A.R.T.S. zeggen dat dit meteen een vast patroon werd.
In 2000 werd de opleiding hervormd, en kwamen er twee cycli van twee jaar in de plaats: de Training Cyclus en de Research Cyclus, waarbij studenten ook rechtstreeks in de Research Cyclus konden instromen. Deze cycli werden slecht om de twee jaar opgestart.
In 2013 begon de omschakeling naar een nieuwe structuur. De Training cyclus werd uitgebreid naar drie jaar, en incorporeert ook een aantal methodes en structuren uit de vroegere Research cyclus. Dit vernieuwde programma ging van start in september 2013. De Research Studios zijn een nieuw programma dat nog sterker inzet op artistiek onderzoek, en gaan van start in februari 2015 met twee pilootprogramma’s, om dan in februari 2017 hun definitieve vorm te vinden.

Alumni
De afgestudeerden van P.A.R.T.S. doen het in het algemeen erg goed op de zeer competitieve markt van de hedendaagse dans in België, Europa en daarbuiten.
Afgestudeerden van de school werken bij de vele  grote en kleine hedendaagse dansgezelschappen in België en Europa (en daarbuiten) (vb. Rosas, Ultima Vez, Jan Fabre, Needcompany, Damaged Goods in België, bij Pina Bausch, Mathilde Monnier, Trisha Brown, Emio Greco en vele anderen daarbuiten) of bouwden een sterke carrière op als choreograaf (Thomas Plischke, Arco Renz, Sidi Larbi Cherkaoui, Claire Croizé, Mette Ingvartsen, Noé Soulier, Andros Zins-Browne, Marlene Freitas, Erna Omarsdottir, Daniel Linehan en vele anderen).
Andere ex-studenten zijn actief in andere artistieke sectoren als beeldende kunst, theater, design of bekleden na hun actieve danscarrière andere functies in het veld zoals curator, dramaturg, zakelijk leider, lesgever, fysiotherapeut…
Via het Europese project [DNA]  Departures and Arrivals promoot P.A.R.T.S. het werk van ex-studenten bij een reeks Europese theaters en festivals.

photo: Bart Grietens

photo: Bart Grietens

photo: Bart Grietens

photo: Bart Grietens

photo: Bart Grietens

test