P.A.R.T.S.
en nl fr

P.A.R.T.S. is een voltijdse opleiding die een totale en continue inzet vraagt van haar studenten. Daarom staat ook een sterk bewustzijn van en zorg voor gezondheid voorop. De school draagt daartoe bij door dagelijks een macrobiotische maaltijd aan te bieden. Daarnaast zijn verschillende vakken in het curriculum gewijd aan de verbetering van de fysieke gezondheid.

P.A.R.T.S. is een internationale opleiding. De studenten en docenten die op de school lesgeven komen vooral uit België, Europa en de Verenigde Staten, maar ook uit andere continenten. De studenten komen elk jaar uit meer dan 20 verschillende landen over de ganse wereld. De werktaal is Engels.

Het curriculum is onderverdeeld in twee onafhankelijke cycli: de basiscyclus Training (drie jaar) en de voortgezette cyclus Research Studios (twee jaar).

Training cyclus

De Training Cyclus richt zich tot jonge dansers en choreografen tussen 18 en 23 jaar die een professionele opleiding tot danser of choreograaf willen beginnen. In het curriculum van de Training Cyclus krijgen de studenten inzicht in de technische en artistieke fundamenten van de hedendaagse dans, ze worden geconfronteerd met de specifieke P.A.R.T.S.-aanpak, die wordt gekenmerkt door de nadruk op lichaamsbewustzijn, de ontwikkeling van creatieve en compositorische vaardigheden, theater- en muzikale opleiding en theoretische reflectie. Het is een programma voor dansers en choreografen. Alle studenten volgen hetzelfde programma. Vanaf het einde van het 2e jaar zijn er in bepaalde periodes parallelle opties met een verschillende invulling.

Slechts om de drie jaar wordt een nieuwe cyclus opgestart. De eerstvolgende start van de Training cyclus is in september 2019 – audities hiervoor vinden plaats in het voorjaar van 2019. Het hieropvolgende programma start in september 2022.

Het schooljaar telt in totaal 36 lesweken. Het academiejaar start begin september en eindigt eind juni. Er zijn vier vakantieperiodes, in november (een week), rond Kerstmis (drie weken), in februari (een week) en rond Pasen (twee weken).

De lessen beginnen om 8u30 en duren tot 17u15 of 18u15, van maandag tot vrijdag. In sommige periodes zijn er uitzonderlijk ook lessen op zaterdag. Er is een middagpauze van 75 minuten. Gemiddeld zijn er 36 lesuren per week.

Studios programma (vanaf 2019)

Het Studios programma is het vervolg op de Research Cycle (2000-2014) en de Research Studios programma's (2016-2018). Het Studios programma richt zich op choreografen en performance makers die hun ervaring als maker willen verdiepen en verbreden door middel van geavanceerd onderzoek en artistiek onderzoek. Het programma bestaat uit workshops, seminars en de creatieve processen van de deelnemers. De kern van het programma is collectief werk, aangevuld met individueel onderzoek.

Diploma's

Vanaf de cyclus 2019-2022 ontvangt een student die de opleidingscyclus met succes afrondt, een door de Vlaamse overheid erkend diploma van Professionele Bachelor in de dans. Een professionele bachelordiploma geeft studenten de mogelijkheid om hun opleiding in masteropleidingen voort te zetten, ook al kunnen bepaalde masteropleidingen extra studiepunten opleggen om een gelijkwaardigheid met een academische bachelordiploma te bereiken.

De Studios-opleiding leidt tot een P.A.R.T.S. Studios Diploma, dat vergelijkbaar is met een masterdiploma maar momenteel niet geaccrediteerd is. Dit kan in de toekomst veranderen.