STUDIOS
en nl fr

Hoeveel kost het om bij PARTS in het MA STUDIOS programma te studeren?

Studenten betalen een eenmalig inschrijvingsgeld en een jaarlijks lesgeld.

- Het inschrijvingsgeld bedraagt € 4.500. Dit bedrag is eenmalig te betalen, ongeacht het aantal jaren dat de student bij PARTS doorbrengt. Het moet voor de aanvang van de lessen betaald worden.

- Het lesgeld voor MA STUDIOS bedraagt € 2.500 per jaar.

In 2022-24 zullen de studenten 1.000 euro extra betalen om bij te dragen aan de kosten van de overzeese activiteiten in Senegal.

Reikt PARTS studiebeurzen uit?

PARTS kan enkele studiebeurzen toekennen aan studenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken en er niet in geslaagd zijn studiebeurzen van andere financieringsinstellingen te krijgen. PARTS is afhankelijk van externe bronnen voor studiebeurzen, dus niets kan worden gegarandeerd. PARTS zal alleen studiebeurzen toekennen aan studenten die kunnen aantonen dat zij serieuze pogingen hebben ondernomen om elders een studiebeurs te bemachtigen.

Ga op zoek naar beurzen die worden toegekend door de plaatselijke autoriteiten (gemeentelijk, regionaal, nationaal) of particuliere stichtingen, zodra je je auditie-dossier hebt ingestuurd. In veel gevallen zullen de aanvraagtermijnen al zijn verstreken voordat je de definitieve bevestiging krijgt dat je bent toegelaten tot PARTS.