STUDIOS
en nl fr
'First, welcome to the gummy garden' by Ching Shu Huang ©Olympe Tits
'First, welcome to the gummy garden' by Ching Shu Huang ©Olympe Tits


Alle ervaring opgedaan in het programma vindt haar logische afsluiting in de confrontatie van de eigen artistieke visie met een publiek en de professionele wereld.

Het eerste publiek is altijd de schoolgemeenschap zelf in interne feedbacksessies en voorstellingen.

Het tweede publiek is het Brussels publiek, dat naar zelfgeorganiseerde studentenvoorstellingen kan komen kijken onder de titel PARTS@WORK.

Op het einde van het tweejarige programma wordt een afstudeerfestival georganiseerd voor het grote publiek en internationale professionals en wordt het tweejarige traject afgesloten met een festival in Brussel waar de afstudeerwerken worden voorgesteld.

PARTS zal ook partnerschappen ontwikkelen met professionele programmatoren om het werk buiten Brussel te tonen.Daarnaast kunnen de studenten zelf presentaties organiseren op professionele podia als onderdeel van hun studiopraktijk, masterproject of veldwerk.