Training cycle
en nl fr

Hoeveel kost het om te studeren aan P.A.R.T.S. in de Training cyclus?

Studenten betalen een eenmalig inschrijvingsgeld en een jaarlijks lesgeld.

- Het inschrijvingsgeld bedraagt €4.500.
Dit bedrag is eenmalig verschuldigd, ongeacht het aantal jaren dat de student bij PARTS doorbrengt. Het moet vóór de start van de lessen worden betaald.

- Het lesgeld voor de Training Cyclus bedraagt €2.500 per jaar.

Voor de volledige 3 jaar van de opleiding, zijn de kosten dus €4.500 + (3 x €2.500) = €12.000

Reikt P.A.R.T.S. zelf studiebeurzen uit?

P.A.R.T.S. kan een aantal studiebeurzen toekennen aan studenten die niet over voldoende financiële middelen beschikken en er niet in geslaagd zijn om studiebeurzen van andere financierende instanties te krijgen. P.A.R.T.S. is afhankelijk van externe bronnen voor studiebeurzen, dus niets kan worden gegarandeerd. P.A.R.T.S. kent alleen studiebeurzen toe aan studenten die kunnen bewijzen dat zij serieuze pogingen hebben ondernomen om elders een studiebeurs te krijgen.

Ga op zoek naar beurzen die worden toegekend door je plaatselijke autoriteiten (gemeentelijk, regionaal, nationaal) of particuliere stichtingen, zodra je je hebt ingeschreven voor een preselectie. In veel gevallen zullen de aanvraagtermijnen al zijn verstreken voordat je de definitieve bevestiging krijgt dat je bent toegelaten tot P.A.R.T.S.