Training cycle
en nl fr

Overzicht cursussen:
Theorie I (1e jaar): 9 ECTS
Theorie II (2e jaar) - 11 ECTS
Theorie III (3e jaar) - 14-17 ECTS

Docenten 2022-2025: Teachers Training

THEORIE

Dansgeschiedenis (1e, 2e en 3e jaar)

De cursus behandelt de belangrijkste paradigma's uit de geschiedenis van de theatrale dans. Binnen elke periode worden een aantal historische casussen (choreografen, vormen, stijlen) ontvouwd aan de hand van theoretische noties als lichaam, figuur, spektakel, avant-garde, het sublieme, expressie, ritueel, simulacrum, muzikaliteit en dans, denken-concept-bewegen, toeschouwerschap en participatie.

Filosofie en kritische theorie (1e en 2e jaar)

De filosofielessen beogen geen compendium of encyclopedisch overzicht te bieden van de geschiedenis en de belangrijkste onderwerpen van de filosofie, maar vertrekken vanuit een specifiek onderwerp dat centraal staat in het onderzoek van de docenten. Door de bespreking van dit onderwerp worden op natuurlijke wijze verbanden gelegd met de geschiedenis en de structuren van de filosofie. In de lessen kritische theorie komen onderwerpen aan de orde als gender, racisme, de-koloniaal denken en andere.

Sociologie

In het 1e jaar bespreekt de inleiding basisbegrippen als klasse, rol, sociaal ritueel, institutie, institutionele differentiatie, rationalisatie, en verwijst ook naar klassieke sociologische benaderingen en onderwerpen, zoals het individu en het bewustzijn als een zwarte doos, of theorieën over globalisering.

In het 2e jaar richt de cursus sociologie zich op het culturele veld, via een institutionele analyse van de structuur en evolutie van het westerse kunstsysteem. Een ander vak in het 2e jaar richt zich op gendertheorieën.

Voorstellingsanalyse

In de lessen performance-analyse ontwikkelen de studenten een vocabulaire om voorstellingen te bespreken die ze live of op video hebben gezien. Het doel is om hun reflectie en discussie over kunstwerken te verfijnen, om resoluut verder te gaan dan 'leuk vinden' of 'niet leuk vinden' als de start van een analyse van een kunstwerk.

Thematische seminaries

In het 3e jaar wordt theorie nog meer een praktijk van lezen, denken en discussiëren. Theorie wordt benaderd als theorie, maar de inhoud van de seminars kan zeer divers zijn, variërend van zeer abstracte concepten tot concrete politieke of sociale kwesties, van thema's die heel ver van de kunsten afstaan tot onderwerpen die gaan over de relatie tussen kunst en maatschappij. In de afgelopen jaren behandelden seminars onderwerpen als artistiek versus politiek activisme, methodologieën van het maken van werk, queer theorie, de bijbel, technologieën van het zelf...


Management

In de cursus 'management' (3e jaar) leren studenten belangrijke elementen van de organisatie van het professionele leven kennen en bespreken, zoals productie, organisatie, tournees, coproductie, partnerschappen en curatie, maar ook over time management, publieke financiering.

Schrijfles

Elk jaar schrijft de student een essay dat kunstwerken verbindt met theoretische vragen. Dit essay wordt voorafgegaan door specifieke schrijfoefeningen die bijdragen tot de ontwikkeling van het essay. Dit schrijven gaat gepaard met een reeks lessen waarin basisbegrippen, mogelijke onderwerpen, werkstrategieën enz. worden geïntroduceerd, en met coachingsessies in kleine groepen. In het 2e jaar is er een aparte schrijfworkshop die zich richt op het schrijven van een programmatoelichting die het duet/trio begeleidt bij live muziek.

Voorstellingsbezoeken

Collectieve bezoeken aan voorstellingen in Brussel en elders zijn een vast onderdeel van het programma, 10-15 keer per jaar. Het programma wordt samengesteld door de school. In het 3e jaar kunnen de studenten meer eigen programma's kiezen en een verslag maken van hun voorstellingsbezoeken.

©Tine Declerck
©Tine Declerck