Studios
en nl fr

In september 2019 lanceert PARTS een nieuw geavanceerd tweejarig programma, STUDIOS genaamd.

STUDIOS is een tweejarig fulltime onderzoeksprogramma voor dansmakers en choreografen, die hun creatieve stem en praktijk willen ontwikkelen in een gemeenschappelijke en collaboratieve leeromgeving.

STUDIOS is de opvolger van de tweejarige Research Cyclus die werd georganiseerd tussen 2000 en 2014, en de drie pilootprogramma's Research Studios van verschillende duur (4, 16 en 13 maanden) die plaatsvonden tussen 2015 en 2018.

Het STUDIOS-programma wordt eens per drie jaar georganiseerd. Na de eerste cyclus 2019-21 zal de volgende plaatsvinden in 2022-24.

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

Het is een hele uitdaging om het professionele veld in de hedendaagse dans te betreden en zich als jonge maker in stand te houden. Hoe nauwkeuriger en duidelijker een jonge kunstenaar haar/zijn visie en praktijk kan articuleren, hoe groter de kans op een duurzame carrière.

Het STUDIOS-programma gaat over het geven van ruimte, tijd en focus aan jonge dansmakers om een persoonlijke creatieve praktijk te ontwikkelen op het gebied van hedendaagse dans.
Het biedt:
- tools om hun ambacht in het maken van dans te ontwikkelen, in vraag te stellen en te vernieuwen;
- nieuwe perspectieven, ook vanuit verschillende disciplines en culturele achtergronden, om hun visie te verbreden;
- theoretische instrumenten om de articulatie van hun ideeën en praktijken aan te scherpen;
- coaching, uitwisseling en dialoog om nieuwe inzichten te ontwikkelen over het eigen werk en methodologieën;
- een gemeenschap van peers om onderzoek en werkpraktijken te delen.


DOELGROEP


STUDIOS richt zich tot jonge dansmakers en choreografen die minstens een bachelordiploma dans of choreografie hebben behaald en die meer tijd en ruimte willen besteden aan de ontwikkeling van een choreografische praktijk.

Het STUDIOS programma heeft geen vooraf gedefinieerde notie van choreografisch auteurschap, en het verwelkomt zowel individuele auteurs-choreografen als performers die hun creatieve vaardigheden willen ontwikkelen in collaboratieve of door een auteur gedreven processen.

PARTS richt zich op kandidaten met een sterke dans- en performancevaardigheden en een creatieve praktijk die geworteld is in studiowerk, de aanpak die de school het best kan voeden en ondersteunen. Dit sluit andere profielen en benaderingen niet uit.

PARTS streeft naar een groep van 12 deelnemers tussen de 21 en 27 jaar oud. De groep zal bestaan uit afgestudeerden van de PARTS Training Cyclus en deelnemers die via het auditieproces worden geworven (zie hieronder).

De taal van het programma is Engels. Kandidaten moeten een zeer goede Engelse taalvaardigheid hebben (minimum C1 op de CEFR-schaal). Dit wordt getest tijdens de auditie.


KUNSTENAARS-DOCENTEN


Voor de masterclasses zijn reeds bevestigd: Mette Ingvartsen, Mette Edvardsen, Lia Rodrigues, Michiel Vandevelde en Jonathan Burrows. De ochtendlessen in het eerste semester worden gegeven voor Diane Madden. Meer namen volgen!

De programma's voor movement research en theorie zijn nog in ontwikkeling, in samenspraak met Bojana Cvejic (theorie) en Chrysa Parkinson (movement research).


COORDINATOREN: Charlotte Vandevyver & Steven De Belder

Charlotte Vandevyver is sinds 2014 verantwoordelijk voor het dansprogramma van STUK in Leuven. Daarvoor was ze artistiek directeur van Workspace Brussels, coördinator van Sarma en onderzoeksassistent bij de afdeling Theaterwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Ze was lid van vele jury's en was voorzitter van de Danscommissie van de Vlaamse Regering van 2008 tot 2014. In september 2020 wordt ze adjunct-directeur van PARTS.

Steven De Belder is sinds 2003 coördinator van de programma's Research Cycle en Research Studios bij PARTS.

TIMING

1e jaar: 23 september 2019 – 3 juli 2020

2e jaar: 1 september 2020 – eind september 2021

MEER INFORMATIE NODIG?

Stuur een email naar Steven De Belder

HOOFDLIJNEN VAN HET PROGRAMMA

Het STUDIOS-programma is gericht op de ontwikkeling van de artistieke visie en creatieve vaardigheden van de deelnemers. Dit gebeurt in een collectieve omgeving: studenten ontwikkelen verschillende projecten tijdens de cursus, in samenwerking met collega's en als antwoord op de verschillende onderdelen van het programma.

STUDIOS is een voltijds programma. Elk jaar bestaat uit ongeveer 1800 werkuren, waarvan 30% (in het 1e jaar) en 20% (in het 2e jaar) collectieve lessen en workshops.

Het programma ontwikkelt zich langs de volgende lijnen (concrete namen van uitgenodigde docenten worden voor 1 maart gepubliceerd)

A/ dagelijkse dansles - 25 weken in het 1e jaar, 27 weken in het 2e jaar / 5 dagen per week, 90' lessen

Studenten kunnen dagelijks een dansles (90') volgen om hun lichaam te blijven trainen, die wordt georganiseerd in samenwerking met het Rosas dansgezelschap en die in bepaalde periodes ook openstaat voor andere professionele dansers. De dagelijkse dansles kan yoga, hedendaags of ballet voor hedendaagse dansers zijn.

Deze les is optioneel - studenten kunnen ervoor kiezen om deze niet te volgen en een individueel theorieprogramma te ontwikkelen.

B/ bewegingsonderzoek workshops - 5 weken in het 1e jaar, 4 weken in het 2e jaar / 5 dagen per week, 180' per sessie, 5 sessies per week.

In de bewegingsonderzoek workshops komen ervaren danskunstenaars aan de slag met verschillende methoden en strategieën voor het genereren, bouwen en schrijven van beweging.

C/ choreografie masterclasses - 4 weken in het 1e jaar, 4 weken in het 2e jaar / 5 dagen per week, 270' sessies.

De choreografie masterclasses duren meestal een week per week. Ervaren choreografen die in verschillende contexten werken en kunstenaars uit andere disciplines delen hun creatieve praktijken, methodologieën en reflecties. Ze kunnen deze in dialoog brengen met de ideeën en het werk van de deelnemers.
Bepaalde masterclasses kunnen leiden tot opdrachten die ontwikkeld moeten worden in de periodes met autonoom onderzoek.
Voor het 2e jaar worden nog geen kunstenaars aangekondigd, de ontwikkeling van dit deel van het programma gebeurt in dialoog met de studentengroep.

D/ theorie - 10 weken in het 1e jaar, 8 weken in het 2e jaar / 5 dagen per week, 120' of 180' lessen.

Het theorieprogramma biedt een scala aan diverse seminars over uiteenlopende onderwerpen, variërend van onderzoeksmethodologie, over onderwerpen in performance studies en filosofie tot schrijfvaardigheid en communicatievaardigheden. Het theorieprogramma omvat het schrijven en/of presenteren van essays en papers.
In het 2e jaar zullen alle studenten een scriptie schrijven die een afspiegeling is van het onderzoek en de vragen van hun uiteindelijke creatie.

E/ autonoom onderzoek - 14 weken in het 1e jaar, 22 weken in het 2e jaar, 5 dagen per week.

In de periodes autonoom onderzoek ontwikkelen de deelnemers hun eigen onderzoeks- en creatieprojecten, in samenwerking met hun peers (gemiddeld 3 personen per groep) en eventueel gasten. In het 1e jaar zijn de periodes tussen de 2 en 4 weken.
Voor het autonoom onderzoek hebben de studenten een bescheiden productiebudget. Coaching wordt verzorgd door het pedagogisch team. Er is ook een budget voor extra mentoren die de deelnemers zelf kunnen voorstellen.
Er zijn regelmatig interne work-in-progress showings waar studenten feedback geven op elkaars werk.
In het 2e jaar wordt meer dan 2/3 van de tijd besteed aan persoonlijk werk (22 weken). Studenten maken hun eindcreatie in een verlengde periode van 11 weken. De resulterende werken worden in professionele theaters aan het publiek gepresenteerd. Delen van de creatieperiode kunnen plaatsvinden in residenties in professionele theaters of residentieruimtes in Brussel of elders.

F/ cross-cultureel denken en creëren

Hedendaagse choreografische creatie zal niet alleen vanuit een westerse invalshoek worden benaderd. Op het programma staan verschillende kunstenaars en denkers uit andere delen van de wereld en twee specifieke projecten buiten Europa:
*Camping Taipei (november 2019) is een week durende bijeenkomst van dansscholen uit Azië en daarbuiten, met workshops van choreografen en artistieke uitwisselingen tussen de studenten van de deelnemende scholen. Het wordt georganiseerd door het National Center for Performing Arts in Taipei en het Centre national de la Danse in Parijs.
*Vanaf januari 2020 zijn alle deelnemers aan STUDIOS vijf weken in residentie bij Ecole des Sables in Senegal. Ecole des Sables werd opgericht door danser en choreograaf Germaine Acogny en is gevestigd op een groot domein in Toubab Dialaw, 60 km ten zuiden van Dakar (http://ecoledessables.org). Jonge Afrikaanse choreografen en dansmakers, geselecteerd over het hele continent, nemen ook deel aan de residentie. Het aantal Afrikaanse deelnemers is gelijk aan het aantal deelnemers aan PARTS. Het programma is een combinatie van Afrikaanse en westerse dansworkshops in de ochtend en een discursieve praktijk in de middag, waarbij culturele, sociale en politieke Afrikaanse kwesties en de postkoloniale realiteit van vandaag worden verkend. Afrikaanse kunstenaars en denkers zullen het voortouw nemen in de residentie.

G/ Extra muros

Delen van het curriculum vinden plaats buiten de muren van PARTS: residenties, performances, internationale projecten.....
De studenten nemen deel aan de jaarlijkse Spring Meeting in pa-f in Frankrijk (www.pa-f.net) met lezingen, presentaties en uitwisselingen.
De studenten kunnen ook buiten de schoolmuren projecten uitvoeren of korte stages bij professionele kunstenaars of organisaties voorstellen.